SEVEN DAYS
(K.Klenczon-V.Beleska)
sł. polskie Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski

JUST SEVEN DAYS, JUST SEVEN DAYS
SHE COULDN'T EVEN LOVE ME
FOR SEVEN DAYS
JUST SEVEN DAYS, JUST SEVEN DAYS
LISTEN TO MY STORY
OF THE SEVEN DAYS

Sundy, I met her on a Sunday, love at
First Sight, forever she'll love only me

Monday, on Monday
she can't live without me
Tuesday, she said nobody else but me

Wednesday, she thinksthat
she still loves me but on
Thursday, she only likes me if she tries

Friday, she just can't seem
to find the time and
Saturday, I saw her with some other guy

Przez siedem dni, te siedem dni
Nie mogłaś mnie pokochać
Przez te siedem dni.

Kiedy,
Poznałem ciebie tydzień temu
Mówiłaś, że będziesz kochać tylko mnie.
W Niedzielę,
W Niedzielę ładne są dziewczyny,
Lecz nigdy,
Lecz nigdy nie wierz, nie wierz im.

Some songs, some songs
don't kave no morals no, but
This song, has got one
for the whole wide world
Sunday, on Sunday
you'll meet pretty girls but
If you're smart
you won't ever trust girls...